Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 149/2002/QĐ-UB về việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2001 cho quận 1 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 149/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THƯỞNG VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2001 CHO QUẬN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 145/2001/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 30/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách năm 2001 đối với quận - huyện, phường - xã và thị trấn ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 1 tại Công văn số 1867/CV-UB ngày 18 tháng 9 năm 2002 về thưởng thu vượt dự toán năm 2001 và ý kiến của Sở Tài chánh - Vật giá tại Công văn số 3681/TCVG-QHPX ngày 21 tháng 10 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2001 cho quận 1 theo tỷ lệ 20% trên tổng số vượt dự toán thu nộp ngân sách thành phố của các khoản thu lệ phí trước bạ, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, với số tiền thưởng vượt thu là 2.542 triệu (hai tỷ năm trăm bốn mươi hai triệu) đồng.

Điều 2. Nguồn kinh phí thưởng vượt thu bổ sung ngân sách quận chỉ được sử dụng cho mục đích chi đầu tư phát triển theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành. Ủy ban nhân dân quận 1 có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thưởng đúng mục đích và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, Trưởng phòng Tài chánh - Kế hoạch và Đầu tư quận 1, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế Ngân sách/HĐND.TP
- VP HĐ-UB : các PVP
- Tổ TM (2b), TH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

 

PHỤ LỤC THƯỞNG

VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2001
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2002/QĐ-UB ngày tháng năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố )

Đơn vị tính : Triệu đồng

Số thứ tự

Quận - huyện

Tổng số vượt dự toán thu ngân sách của 3 khoản thu

Số thưởng

01

Quận 02

46.920

9.380

02

Quận 3

10.586

2.120

03

Quận 7

11.214

2.240

04

Quận 8

4.273

1.000

05

Quận 9

9.867

1.970

06

Quận 12

5.180

1.040

07

Quận Phú Nhuận

2.748

1.000

08

Quận Tân Bình

14.288

2.850

09

Quận Thủ Đức

20.023

4.000

10

Huyện Củ Chi

3.977

1.000

11

Huyện Hóc Môn

13.716

2.740

12

Huyện Bình Chánh

119.259

23.800

 

Tổng cộng

262.051

53.140

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 149/2002/QĐ-UB về việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2001 cho quận 1 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53