Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1432/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1432/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẢO LÃNH KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CHO DỰ ÁN MỞ RỘNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2 CỦA CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 13922/BTC-TCĐN ngày 16 tháng 10 năm 2007) về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung các Thư bảo lãnh và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay tín dụng xuất khẩu Trung Quốc và Hợp đồng vay thương mại của Ngân hàng ANZ để thực hiện Dự án.

Điều 2. Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh theo Biểu phí bảo lãnh hiện hành. Các khoản phí bảo lãnh phải nộp trong thời gian xây dựng được cộng gộp và trả vào ngày thanh toán gốc đầu tiên sau khi kết thúc thời gian xây dựng.

Điều 3. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng vay và Người vay, Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng,  Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, TP;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Công ty Gang thép Thái Nguyên;
- VPCP:  BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: CN, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). 23

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1432/QĐ-TTg ngày 23/10/2007 bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty gang thép Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!