Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 142/2005/QĐ-UBND điều chỉnh định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong cơ quan hành chính sự nghiệp của thành phố và quận – huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 142/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 11/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 142/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ TỪ 16 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÀNH PHỐ VÀ QUẬN – HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ;
Căn cứ Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ;
Theo Văn bản số 5113/TC/QLCS ngày 11 tháng 10 năm 1999 của Bộ Tài chính về thỏa thuận việc bố trí xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống cho các đơn vị hành chính sự nghiệp ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3960/TC-CS ngày 07 tháng 6 năm 2005 về việc điều chỉnh, bổ sung định mức xe ô tô từ 16 chỗ ngồi cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố và quận – huyện ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp của thành phố và quận – huyện (theo danh sách đính kèm).

Điều 2. - Căn cứ định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống quy định tại Điều 1, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thu hồi các xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống tỷ lệ hao mòn từ 70% trở lên hoặc không đảm bảo an toàn khi vận hành để tổ chức bán đấu giá và quyết định điều chuyển các xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống có tỷ lệ hao mòn dưới 70% từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Điều 3. - Thủ trưởng các cơ quan có bố trí xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999, Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 4. - Quyết định này thay thế Quyết định số 143/2003/QĐ-UB ngày 05 tháng 8 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6967/QĐ-UB-TM ngày 16/11/1999 và Quyết định số 4737/QĐ-UB-TM ngày 20/7/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành định mức sử dụng xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận – huyện và các Văn bản chấp thuận về chủ trương bố trí định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ ngồi cho các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận – huyện trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ngành, Đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện và Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 142/2005/QĐ-UBND điều chỉnh định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong cơ quan hành chính sự nghiệp của thành phố và quận – huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.716

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239