Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1308/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định vay vốn Quỹ OPEC cho dự án xoá đói giảm nghèo đa mục tiêu huyện Vũ Quang và vùng phụ cận, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1308/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1308/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VAY VỐN QUỸ OPEC CHO DỰ ÁN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO ĐA MỤC TIÊU HUYỆN VŨ QUANG VÀ VÙNG PHỤ CẬN, TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các công văn số: 10499/TC-TCĐN ngày 9 tháng 10 năm 2003, 11468/TC-TCĐN ngày 3 tháng 11 năm 2003, và 12412/TC-TCĐN ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các công văn số: 1367/NHNN-HTQT và 1368/NHNN-HTQT ngày 26 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung Hiệp định vay vốn và Quỹ Phát triển quốc tế OPEC cho Dự án Xoá đói giảm nghèo đa mục tiêu huyện Vũ Quang và vùng phụ cận, tỉnh Hà Tĩnh, theo đề nghị của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các công văn nói trên.

Điều 2. Cơ chế tài chính sử dụng vốn đầu tư cho Dự án: nguồn vốn vay Quỹ OPEC được ngân sách Trung ương trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện Dự án. Vốn đối ứng được cân đối từ nguồn ngân sách địa phương và đóng góp của người hưởng lợi.

Điều 3. Uỷ quyền cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hoà áo, thay mặt Nhà nước ta ký với đại diện có thẩm quyền của Quỹ OPEC Hiệp định vay vốn cho Dự án nói trên. Bộ Ngoại giao ra thông báo về việc uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Về cơ quan đầu mối thay mặt Nhà nước hoặc Chính phủ ta trong quan hệ với Quỹ OPEC: thực hiện theo quy định hiện hành.

Cơ quan đầu mối có trách nhiệm thông báo với Quỹ OPEC quyết định phê duyệt Dự án nói trên của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ Đại sức Đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Cộng hoà áo ký Hiệp định vay vốn với Quỹ OPEC.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1308/QĐ-TTg ngày 28/11/2003 phê duyệt Hiệp định vay vốn Quỹ OPEC cho dự án xoá đói giảm nghèo đa mục tiêu huyện Vũ Quang và vùng phụ cận, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248