Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2001/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao tại Quyết định 50/2001/QĐ-UB và Quyết định 103/2001/QĐ-UB cho Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 129/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 18/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐÃ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2001/QĐ-UB NGÀY 5/7/2001 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 103/2001/QĐ-UB NGÀY 01/11/2001 CHO UBND CÁC QUẬN, HUYỆN.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998;
Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 50/2001/QĐ-UB ngày 5/7/2001và Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 1/11/2001 của UBND Thành phố về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2001cho các Sở, Ban,Ngành, UBND các Quận, Huyện từ nguồn kết dư ngân sách và thưởng vượt thu ngân sách.
Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Sở Thương mại tại Tờ trình Liên sở số 1500/TTr- LS ngày 17/12/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đã giao tại quyết định 50/2001/QĐ-UB ngày 5/7/2001, và quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 1/11/2001 của UBND Thành phố cho UBND các Quận - Huyện (Theo biểu đính kèm )

Điều 2: Chủ tịch UBND các Quận - Huyện và các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2001 đã giao. Thực hiện nghiêm  chỉnh các quy định của UBND Thành phố về công tác điều hành thực hiện kế hoạch vốn năm 2001.

Đối với các dự án chợ của các Quận - Huyện được thành phố bổ sung kế hoạch bằng vốn sự nghiệp,UBND các Quận - Huyện phải đảm bảo thủ tục quản lý đầu tư xây dựng hiện hành và Luật Ngân sách Nhà nước. Nhanh chóng phân bổ và sử dụng đúng mục đích kinh phí điều chỉnh được giao.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá theo dõi tổng hợp và kiểm tra thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

Các dự án không điều chỉnh tại quyết định này vẫn thực hiện theo quyết định 50/2001/QĐ-UB  ngày 5/7/2001 và quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 1/11/2001 của UBND Thành phố.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận - Huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2001/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao tại Quyết định 50/2001/QĐ-UB và Quyết định 103/2001/QĐ-UB cho Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197