Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2012 quy định mức quà thăm hỏi người có công nhân ngày lễ, tết hàng năm do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 1287/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 19/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1287/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC QUÀ THĂM HỎI NGƯỜI CÓ CÔNG NHÂN NGÀY LỄ, TẾT HÀNG NĂM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-CTN ngày 02-7-2012 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sỹ;

Căn cứ Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 02-11-2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 25/TTr-LĐTBXH ngày 09-5-2012; Đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 124/TTr-STC-QLNS ngày 15-6-2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức quà thăm hỏi xã thuộc Chiến khu cách mạng, Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công vào dịp Tết nguyên đán, ngày 27/7 và ngày 02/9 hằng năm, như sau:

1. Cấp tỉnh:

- Mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; mỗi năm thăm hỏi, động viên 02 lần (Tết nguyên đán và ngày 27/7), mức thăm hỏi 400.000 đồng/lần.

- Xã thuộc 07 chiến khu cách mạng; mỗi năm thăm hỏi 01 lần (vào ngày Quốc khánh 2/9), mức quà 5.000.000 đồng/01 chiến khu.

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh, bệnh binh; mỗi năm thăm hỏi 02 lần (ngày 27/7 và Tết nguyên đán), mức quà 5.000.000 đồng/ 01 Trung tâm.

2. Cấp huyện:

a) Mức thăm hỏi 400.000 đồng/lần; mỗi năm thăm hỏi, động viên 02 lần (Tết nguyên đán và ngày 27/7) đối với:

- Người hoạt động cách mạng trước cách mạng Tháng 8 năm 1945 (đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng);

- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng, trợ cấp hằng tháng;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm sức lao động do thương tật, bênh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thương binh, bệnh binh tỉnh Hòa Bình đang điều trị, điều dưỡng tại các Trung tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm sức lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

b) Mức thăm hỏi 200.000 đồng/lần; mỗi năm thăm hỏi, động viên 02 lần (Tết nguyên đán và ngày 27/7) đối với:

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm sức lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

- Đại diện hộ gia đình thờ cúng liệt sỹ (anh, em được họ tộc ủy quyền thờ cúng liệt sỹ);

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm sức lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

- Đại diện hộ gia đình (vợ, chồng, con) của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã từ trần;

- Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2012.

4. Nguồn kinh phí:

- Cấp tỉnh: Trong dự toán thu, chi ngân sách giao hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cấp huyện: Trong dự toán thu, chi ngân sách hằng năm của các huyện, thành phố.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2012 quy định mức quà thăm hỏi người có công nhân ngày lễ, tết hàng năm do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.252
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76