Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 128/2003/QĐ-UB điều chỉnh điểm 12 phần IV Bản quy định kèm theo Quyết định 37/2003/QĐ-UB về tỷ lệ (%) phân chia giữa ngân sách Thành phố và Ngân sách các quận, huyện đối với khoản thu đấu giá quyền sử dụng đất do các quận, huyện thu và việc sử dụng số tiền điều tiết về Ngân sách Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 128/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 14/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM 12 PHẦN IV BẢN QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2003/QĐ-UB NGÀY 28/2/2003 VỀ TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CÁC QUẬN, HUYỆN ĐỐI VỚI KHOẢN THU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO CÁC QUẬN, HUYỆN THU VÀ VIỆC SỬ DỤNG SỐ TIỀN ĐIỀU TIẾT VỀ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ”

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 37/2003/QĐ-UB ngày 28/2/2003 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định chi tiết tỷ lệ (5) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp Ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-UB ngày 04/8/2003 của UBND Thành phố ban hành quy định tạm thời về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại Tờ trình số 3055/TTr-STCVG ngày 09 tháng 10 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia khoản thu đấu giá quyền sử dụng đất giữa Ngân sách Thành phố và Ngân sách các quận, huyện như sau:

NỘI DUNG

ĐÃ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2003/QĐ-UB NGÀY 28/2/2003 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ĐIỀU CHỈNH LẠI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2003/QĐ-UB NGÀY 4/8/2003 CỦA UBND THÀNH PHỐ

 

Tổng số

NSTP

NSQH

Tổng số

NSTP

NSQH

Thu đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi hoàn trả phần ngân sách thành phố đã ứng, hoàn trả các tổ chức cá nhân (nếu có) và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật)

 

 

 

 

 

 

Các quận thu

100%

30%

70%

100%

70%

30%

Các huyện thu

100%

30%

70%

100%

70%

30%

Điều 2: Số tiền 70% điều tiết cho Ngân sách Thành phố sử dụng theo đúng quy định của UBND Thành phố tại quyết định số 92/2003/QĐ-UB ngày 4/8/2003, cụ thể:

+ 40% Thành phố sử dụng để tập trung đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng chung cho toàn thành phố.

+ 30% còn lại để đầu tư dự án do thành phố và quận huyện quản lý trên địa bàn quận, huyện có nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất đó. Sở Tài chính Vật giá theo dõi riêng cho từng quận, huyện. Hết năm ngân sách, số tiền còn lại các quận, huyện chưa chi hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục đầu tư cho quận, huyện đó nhưng không quá 3 năm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2003.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/2003/QĐ-UB điều chỉnh điểm 12 phần IV Bản quy định kèm theo Quyết định 37/2003/QĐ-UB về tỷ lệ (%) phân chia giữa ngân sách Thành phố và Ngân sách các quận, huyện đối với khoản thu đấu giá quyền sử dụng đất do các quận, huyện thu và việc sử dụng số tiền điều tiết về Ngân sách Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.987

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12