Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ hàng dự trữ quốc gia do Trung ương cấp để phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 1258/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 27/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA DO TRUNG ƯƠNG CẤP ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UB ngày 04/8/2016 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 31/TTr-BCH ngày 16/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ và cấp trang bị phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn do Trung ương cấp tại Quyết định số 404/QĐ-UB ngày 04/8/2016 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho các đơn vị. (Có biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp nhận số hàng trên và tổ chức bàn giao cho các đơn vị có tên tại Điều 1 xong trước ngày 15/10/2016.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận hàng hỗ trợ, hạch toán tài sản và quản lý sử dụng đảm bảo đúng mục đích, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Cục dự trữ Quốc gia khu vực Hà Nam Ninh;
- Chi
cục Đê điều;
- Lưu VT, VP3, VP5.
QĐ.bh77

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đi
nh Chung Phụng

 

PHÂN BỔ HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
(Kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị đăng ký

Phao áo cứu sinh (chiếc)

Phao tròn cứu sinh (chiếc)

Nhà bạt nhẹ 16 m2 (bộ)

Bè cu sinh nhẹ (chiếc)

1

Bộ CHQS tỉnh

100

150

8

2

2

Bộ Chỉ huy BĐBP

200

350

7

2

3

Công an tỉnh

150

350

8

2

4

Sở Giao thông

50

50

2

1

5

Huyện Gia Viễn

100

150

3

1

6

Huyện Yên Mô

50

50

1

1

7

Huyện Hoa Lư

50

50

1

1

8

Huyện Yên Khánh

50

100

1

1

9

Huyện Nho Quan

100

150

5

2

10

Thành phố Tam Điệp

50

50

1

1

11

Huyện Kim Sơn

100

50

3

1

Tổng

1.000

1.500

40

15

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ hàng dự trữ quốc gia do Trung ương cấp để phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250