Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2012 hỗ trợ kinh phí cho nhân dân thực hiện Đề án Giống vật nuôi giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 1249/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Xuân Thơi
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1249/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NHÂN DÂN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIỐNG VẬT NUÔI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 về việc phê duyệt chiến lược chăn nuôi quốc gia đến năm 2020; số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 phê duyệt Đề án Phát triển giống cây trồng nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Kết luận số 05-KL/TU ngày 17/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1497/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư giai đoạn 2011 - 2015; số 1979/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 về việc phê duyệt Đề án Phát triển giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015; số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 12/6/2012;

Xét đề nghị của liên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính tại Tờ trình số 66/TTLN-NN-TC ngày 19/6/2012 về việc đề nghị ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện Đề án giống vật nuôi giai đoạn 2012 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí cho nhân dân thực hiện Đề án Giống vật nuôi giai đoạn 2012 - 2015 như sau:

1. Hỗ trợ sản xuất giống lợn: Hỗ trợ kinh phí mua giống lợn lái ngoại (giống Đại bạch, Landrace): 300.000đ/con (Ba trăm nghìn đồng một con).

2. Hỗ trợ kinh phí mua giống gà Đông Tảo, giống gà Đông Tảo lai (F1): 30.000đ/con (Ba mươi nghìn đồng một con).

3. Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ngân hàng đối với:

- Mua giống lợn lái ngoại: Mức vay (một lần) tối đa để mua một con lợn lái ngoại (giống Đại bach, Landrace) là 700.000đ/con (thời hạn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là 12 tháng);

- Mua giống lợn thịt hướng lạc (giống Đại bạch, Landrace, Duroc, Pi-Du; Đại bạch, Duroc; Landrace - Duroc; Pi-Du-Đại bạch; Pi-Du-Landrace) mức vay (một lần) tối đa để mua là 300.000đ/con (thời hạn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là 04 tháng).

4. Hỗ trợ mua giống bò thịt chất lượng cao (Laisind-Brahman; Laisind-Drought master): 1.000.000đ/con.

5. Hỗ trợ công tác truyền tinh nhân tạo:

- 100% kinh phí để đào tạo dẫn tinh viên bò chất lượng cao (Laisind-Brahman; Laisind-Drought master);

- 50% tiền mua tinh giống lợn ngoại (giống Đại bạch, Landrace, Duroc, Pi-Du);

- 100% tiền mua tinh giống bò chất lượng cao (giống Drought master và Brahman);

- Hỗ trợ tiền công truyền tinh nhân tạo bò chất lượng cao (giống Drought Master và Brahman): 50.000đ/liều tinh hữu hiệu.

6. Hỗ trợ kinh phí quản lý, giám định bình tuyển giống:

- Đối với giống lợn (Đại bạch, Landrace, Duroc, Pi-Du): 15.000đ/con;

- Đối với giống bò (Laisind; Brahman; Laisind-Brahman; Laisind-Drought master), bò sữa (Holstein Friesian): 40.000đ/con.

7. Hỗ trợ công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: 50.000đ/ngày.

8. Kinh phí quản lý: 5% kinh phí đầu tư hàng năm.

Điều 2. - Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định hiện hành của nhà nước, Điều 1 Quyết định này, hướng dẫn cụ thể; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí; tổ chức kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ, lập báo cáo gửi UBND tỉnh;

- Giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án Phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Triển khai thực hiện các mục tiêu và nội dung Đề án;

- Giao Ban Quản lý Đề án "Phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung" quản lý và triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./..

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thơi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2012 hỗ trợ kinh phí cho nhân dân thực hiện Đề án Giống vật nuôi giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.658
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85