Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1218/QĐ-UBND về danh mục chi tiết vốn đầu tư cơ sở hạ tầng xã nghèo, đặc biệt khó khăn; thôn bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 1218/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 11/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO DANH MỤC CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC XÃ NGHÈO, ĐBKK; CÁC THÔN BẢN ĐBKK (CHƯƠNG TRÌNH 135) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 573/TTr-SKHĐT ngày 30/5/2014, theo Công văn số 184/BDT-KHTH ngày 20/5/2014 của Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao danh mục chi tiết kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã nghèo, đặc biệt khó khăn; các thôn bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2014, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình dự án

Theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Giao danh mục chi tiết

Chủ đầu tư

1

p Bào Teng, xã Quang Minh

200

0

UBND xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

2

XD sân bê tông Trường tiểu học xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

0

200

UBND xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

3

Thôn 7, xã Long Giang, TX. Phước Long

200

0

UBND xã Long Giang, thị xã Phưc Long

4

Sửa chữa Nhà văn hóa cộng đồng thôn 7, xã Long Giang

0

200

UBND xã Long Giang, thị xã Phưc Long

5

Ấp Cần Lê, xã Thanh Lương, TX Bình Long

200

0

UBND xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

6

XD 01 phòng học mầm non ấp Cần Lê, xã Thanh Lương, TX. Bình Long

0

200

UBND xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

Điều 2.

1. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển Chương trình 135, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2014 (600 triệu đồng) chưa giao danh mục chi tiết tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2014 - tỉnh Bình Phước.

2. Giao Ban Dân tộc (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 135 của tỉnh) chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị được giao làm chủ đầu tư triển khai, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân trong năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Trưởng ban Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Chơn Thành, Bình Long, Phước Long; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KTTH, VHXH;
- Lưu: VT. (Thg-04/6)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1218/QĐ-UBND về danh mục chi tiết vốn đầu tư cơ sở hạ tầng xã nghèo, đặc biệt khó khăn; thôn bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89