Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 121/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách năm 2003 các khoản thu: Tiền sử dụng đất; Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Lệ phí trước bạ nhà, đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 121/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 03/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2003 CÁC KHOẢN THU: TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT; THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 39/2003/QĐ-UB ngày 28/02/2003 của UBND Thành phố Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách 2003 cho Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện và các đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị Liên ngành Cục Thuế, Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 2683 TT/LN ngày 10/09/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh dự toán thu ngân sách năm 2003 đã giao tại Quyết định số 39/2003/QĐ-UB ngày 28/02/2003 của UBND Thành phố các khoản thu: Tiền sử dụng đất, Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Lệ phí trước bạ nhà đất của các quận: Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy và Cục Thuế Thành phố Hà Nội (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2: Sở Tài chính - Vật giá căn cứ số điều chỉnh dự toán thu ghi tại điều 1 để xác định cân đối thu ngân sách quận, huyện năm 2003 báo cáo UBND Thành phố.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Vũ Văn Ninh

 

BIỂU ĐIỀU

CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2003
(Kèm theo Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 10 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính : Triệu đồng.

Thứ tự

Đơn vị

Dự toán đã giao 2003

Dự toán điều chỉnh 2003

Tiền sử dụng đất

Thuế chuyển quyền SD đất

Lệ phí trước bạ nhà đất

Tiền sử dụng đất

Thuế chuyển quyền SD đất

Lệ phí trước bạ nhà đất

 

Tổng cộng

115.250

17.650

8.400

115.250

17.650

8.400

1

Quận Hoàn Kiếm

1.530

690

400

200

50

30

2

Quận Ba Đình

4.590

840

600

200

100

600

3

Quận Tây Hồ

5.810

2.880

1.600

2.000

80

400

4

Quận Hai Bà Trưng

6.120

3.550

1.700

2.200

800

1.700

5

Quận Đống Đa

5.200

1.600

1.000

1.600

200

1.000

6

Quận Thanh Xuân

4.900

3.010

1.600

700

100

200

7

Quận Cầu Giấy

2.450

2.140

1.500

6.330

140

100

8

Cục Thuế Thành phố Hà Nội

84.650

2.940

 

102.020

16.180

4.370

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách năm 2003 các khoản thu: Tiền sử dụng đất; Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Lệ phí trước bạ nhà, đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142