Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1152/QĐ-UBND hỗ trợ giống lúa để khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 1152/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 12/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1152/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

HỖ TRỢ GIỐNG LÚA ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LŨ NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 144/TTr-SNNPTNT ngày 03 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ giống lúa để khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2013 như sau:

Hỗ trợ năm tấn lúa giống gồm: 02 tấn giống lúa TBR45, 02 tấn giống lúa TBR36 và 01 tấn giống lúa BC15 để gieo trồng trong vụ mùa năm 2013 bao gồm:

1

Huyện Mường La

1.000 kg

Lúa giống TBR45

2

Huyện Quỳnh Nhai

1.000 kg

Lúa giống TBR45

3

Huyện Phù Yên

800 kg

Lúa giống BC15

4

Huyện Bắc Yên

200 kg

Lúa giống BC15

5

Huyện Thuận Châu

1.000 kg

Lúa giống TBR36

6

Huyện Sông Mã

1.000 kg

Lúa giống TBR36

Điều 2.

- Giao cho Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức cung ứng đảm bảo theo quy định. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên cấp cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 theo Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La.

- Giao cho Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La, tổ chức cung ứng giống đến các huyện trước ngày 20 tháng 6 năm 2013.

- UBND các huyện có trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, quản lý sử dụng  đúng mục đích, đúng đối tượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện Thuận Châu, Mường La, Sông Mã, Phù Yên, Bắc Yên và Quỳnh Nhai; Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La; Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT. (M01), 28 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1152/QĐ-UBND hỗ trợ giống lúa để khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41