Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1061/QĐ-UB năm 2005 phê duyệt đơn giá thiết kế công trình nông lâm nghiệp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 1061/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/QĐ-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Pháp lệnh giá số: 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Quyết định số: 1366/NN-TCCB-QĐ ngày 16/9/1997 của Bộ nông nghiệp - Phát triển nông thôn về việc ban hành kinh tế kỹ thuật quy hoạch rừng;

- Căn cứ Quyết định số: 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;

- Căn cứ Quyết định số: 63/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành quy định về quản lý giá tại địa phương;

Xét đề nghị của liên ngành: Tài chính, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 578/TT-LS ngày 09 tháng 6 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành đơn giá thiết kế các công trình nông - lâm nghiệp như phụ lục đính kèm.

Giá thiết kế quy định trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo luật định.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;

- Đ/c Quang - PCVP;
- Lưu VT, TM, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮKLẮK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

PHỤ LỤC

VỀ ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG - LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm Quyết định số 1061/QĐ-UB ngày 16/6/2005 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Hạng mục công trình

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

1

Thiết kế khai thác chọn rừng tự nhiên

 

 

 

 

- Khối lượng: > 1000 m3

đng/m3

44.000

 

 

- Khối lượng: < 1000 m3

 

48.400

 

2

Thiết kế khai thác gỗ quý hiếm (lIa)

đồng/m3

80.000

 

3

TKKT và đóng búa bài cây gỗ tận dụng

đồng/m3

 

 

 

- Khối lượng: > 1000 m3.

-

38.000

 

 

- Khối lượng: < 1000 m3.

-

43.000

 

4

TKKT và đóng búa bài cây gỗ tận thu

đồng/m3

 

 

 

- Khối lượng: > 1000 m3.

-

28.000

 

 

- Khối lượng: < 1000 m3.

-

30.800

 

5

Phúc tra hiện trạng rừng và đất rừng (mức độ 3)

 

 

 

 

- Khi lượng: > 1000 ha.

đng/ha

100.000

 

 

- Khi lượng: từ 500-1000 ha.

-

110.000

 

 

- Khối lượng: < 500 ha.

-

120.000

 

6

Thiết kế trồng rừng và trồng cây công nghiệp

đồng/ha

 

 

 

- Khối lượng: > 100 ha.

 

151.000

 

 

- Khi lượng: < 100 ha.

-

166.000

 

7

Xây dựng phương án điều chế rừng

đng/ha

20.000

 

8

Thiết kế nuôi dưỡng rừng

đng/ha

146.000

 

9

Đo đạc xây dựng bản đồ hoàn công

đng/ha

67.000

 

10

Lập dự án đầu tư các công trình nông - lâm nghiệp

%

Tính theo % giá trị xây lp và thiết bị theo Quyết định số: 11/2005/QĐ-BXD, ngày 15/04/2005

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1061/QĐ-UB năm 2005 phê duyệt đơn giá thiết kế công trình nông lâm nghiệp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97