Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 102/2001/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 02/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 01/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2001 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 ; Quyết định số 52/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2001 ;
Theo Thông báo số 99/TB-VP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết kiến nghị của huyện Củ Chi ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tại Công văn số 774/UB ngày 22 tháng 10 năm 2001 và của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị tại Văn bản số 630/QĐT-TD ngày 25 tháng 10 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chấp thuận cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị được dùng nguồn vốn ngân sách Ủy thác cho Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi vay chỉ định 2,5 tỷ đồng (hai tỷ năm trăm triệu đồng) để làm vốn đối ứng với ngân hàng cho nhân dân vay thực hiện thay thế 10.000 nhà tranh, tre, lá thành nhà tole, với chính sách ưu đãi như sau :

+ Lãi suất cho vay : 0%/tháng ;

+ Thời gian cho vay : 36 tháng.

Điều 2.- Quỹ Đầu tư phát triển đô thị chịu trách nhiệm lập thủ tục cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn và thu hồi vốn theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ký hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị đầy đủ, đúng thời hạn.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- HĐQL Quỹ ĐTPTĐT
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ, Tổ TM (2b)
 - Lưu (TM)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102/2001/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141