Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 10/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 07/2002/QĐ-BNN, NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "DỰ ÁN HỖ TRỢ LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - ĐÔNG NAM Á (CFSP-SEA)" DO MẠNG LƯỚI RỪNG CHÂU Á ĐỒNG (AFN), CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU (EC) VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ MỸ (USAID) TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTG ngày 26/4/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 70/2001/TT/BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành Thông tư hướng đẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại;
Xét đề nghị của Viện Điều tra Quy hoạch Rừng - công văn số 05/ĐTQH/RHTQT/CV về việc xin được triển khai hợp tác nghiên cứu quản lý rừng cộng đồng với AFN;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án "Dự án Hỗ trợ Lâm nghiệp Cộng đồng - Đông Nam Á (CFSP-SEA), với các thông tin về dự án chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án Hỗ trợ Lâm nghiệp Cộng đồng - Đông Nam Á (CFSP-SEA)

2. Nhà tài trợ: Mạng Lưới Rừng Châu Á (AFN), Cộng Đồng Châu âu (EC) và cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

4. Cơ quan thực hiện dự án: Viện Điều tra Quy hoạch Rừng.

5. Mục tiêu cụ thể của dự án: Xây dựng Mạng lưới rừng cộng đồng tại Huyện Quảng Hà, tỉnh Cao Bằng; tổ chức các hoạt động hội nghị, phổ biến huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm liên quan đến bảo vệ rừng; khảo sát nghiên cứu về quản lý rừng cộng đồng ở một số xã khác tại địa phương.

6. Thời gian thực hiện dự án: từ 01 tháng 11 năm 2001 đến 30 tháng 10 năm 2002.

7. Địa điểm hoạt động của dự án: Huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng.

8. Tổng kinh phí dự án: 22.000 Euro (tương đương 20.000 đôla Mỹ theo tỉ giá tháng 11/2001).

Điều 2. Giao cho Viện Điều tra Quy hoạch rừng chủ trì phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức AFN và các cơ quan địa phương liên quan tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, tuân thủ các quy chế quản lý và sử đụng nguồn vốn ODA/viện trợ phi chính phủ hiện hành của Bộ và của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Viện trưởng Điều tra Quy hoạch Rừng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Văn Đẳng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2002/QĐ-BNN ngày 10/01/2002 phê duyệt "Dự án hỗ trợ lâm nghiệp cộng đồng - Đông Nam Á (CFSP-SEA) do mạng lưới rừng Châu Á Đông (AFN), cộng đồng châu Âu (EC) và cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.628

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!