Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2003/QĐ-UB về giá tiêu thụ nước sạch đô thị do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 03/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Đoàn Bá Nhiên
Ngày ban hành: 13/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2003/QĐ-UB

Lạng sơn, ngày 13 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/4/2002;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP ngày 16 tháng 6 năm 1999 của Bộ Xây dựng - Ban Vật giá chính phủ về "Hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn";

Xét tờ trình số: 123 TT/TCVG ngày 27 / 02/ 2003 của Sở Tài chính - Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định giá tiêu thụ nước sạch đô thị (đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng) cho các đối tượng sử dụng nước như phụ lục kèm theo.

Điều 2. - Mức giá qui định tại Điều 1 là căn cứ để Công ty cấp nước Lạng Sơn thu tiền của các đối tượng sử dụng nước trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn và Thị trấn Đồng Đăng.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2003.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Công ty cấp nước Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Lạng sơn, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (TH).
- Bộ Tài chính (B.c) .
-
TT T.uỷ (b/c).
- CT,PCT HĐND (b/c).
- CT, PCT UBND tỉnh.
- T.A tỉnh, CA tỉnh, VKS tỉnh.
- CPVP và các tổ:TCTM,KT,TH.
- Lưu VT.

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Đoàn Bá Nhiên

 

PHỤ LỤC

VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN VÀ THỊ TRẤN ĐỒNG ĐĂNG - HUYỆN CAO LỘC
(Kèm theo Quyết định số: 03/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Lạng Sơn)

STT

Đối tượng sử dụng nước

Đơn vị tính

Mức giá

01

Nước sinh hoạt các hộ dân cư:

 

 

 

- 16 m3 đầu tiên

Đồng/m3

2.700,0

 

- Trên 16 m3

Đồng/m3

3.300,0

02

Cơ quan HCSN, sản xuất vật chất, Xây dựng

Đồng/m3

4.000,0

03

Kinh doanh dịch vụ

Đồng/m3

5.000,0

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2003/QĐ-UB về giá tiêu thụ nước sạch đô thị do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.400
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33