Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2002/QĐ-UB về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị cho vay chỉ định đối với Công ty Sản xuất - Kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 03/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 15/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHO VAY CHỈ ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT - KINH DOANH XUẤT - NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo Quyết định số 1148/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị ;
Theo Quyết định số 1947/QĐ-UB-NC ngày 05 tháng 4 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý vốn ngân sách ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị ;
Thực hiện Chương trình hợp tác giữa thành phố và tỉnh Tây Ninh ký kết ngày 29 tháng 6 năm 2001 ;
Xét đề nghị của Chi cục Tài chính doanh nghiệp tại Văn bản số 658/TCDN-TM ngày 29 tháng 11 năm 2001 về giải quyết vốn cho Công ty Sản xuất  - Kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chấp thuận Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị cho Công ty Sản xuất - Kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình vay chỉ định 10 (mười) tỷ đồng để đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, với chính sách ưu đãi như sau :

1.1. Lãi suất cho vay : 0,7%/tháng (trả lãi hàng tháng), lãi suất cho vay chỉ được thay đổi khi có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố bằng văn bản;

1.2. Thời gian cho vay : 5 (năm) năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên; trong đó, thời gian ân hạn 1 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Điều 2.- Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ hồ sơ vay vốn khi cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích và thu hồi vốn theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Công ty Sản xuất - Kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình có trách nhiệm ký hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn và lãi vay cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị đầy đủ, đúng hạn.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị và Giám đốc Công ty Sản xuất - Kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- HĐQL Quỹ ĐTPTĐT
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT
- Tổ TM (2b), CNN,TH
 - Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2002/QĐ-UB về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị cho vay chỉ định đối với Công ty Sản xuất - Kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229