Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND17 quy định về chế độ giải thưởng, khen thưởng tại Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Số hiệu: 80/2013/NQ-HĐND17 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Sỹ
Ngày ban hành: 23/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2013/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG TẠI HỘI THI HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật thi đua - Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Luật Di sản Văn hoá năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hoá - thông tin;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND, ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh đề nghị "V/v ban hành Quy định về chế độ giải thưởng, khen thưởng trong Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã Hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quy định về chế độ giải thưởng, khen thưởng trong Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh:

Việc khen thưởng được thực hiện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh đầu xuân hàng năm do tỉnh tổ chức.

2. Cơ cấu giải thưởng:

2.1. Thi hát đối đáp Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

a. Nội dung thi hát đối đáp 150 bài, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

b. Nội dung thi hát đối đáp 50 bài, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 04 giải ba và tối đa 10 giải khuyến khích.

2.2. Thi ca nhạc Dân ca Quan họ Bắc Ninh gồm:

a. Thể loại đơn ca, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

b. Thể loại song ca và tam ca, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

c. Thể loại tốp ca, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

d. Giải cho các tập thể (giải toàn đoàn),gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

3. Khen thưởng và mức giải thưởng:

3.1. Thi hát đối đáp với Dân ca Quan họ Bắc Ninh:

a. Nội dung thi hát đối đáp 150 bài:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 6 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 4 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

b. Nội dung thi hát đối đáp 150 bài:

Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 4 lần mức lương tối thiểu chung.

Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2,6 lần mức lương tối thiểu chung.

Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,3 lần mức lương tối thiểu chung.

Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

3.2. Thi ca nhạc dân ca Quan họ Bắc Ninh:

a. Giải cho các tiết mục:

* Thể loại đơn ca:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

* Thể loại song ca, tam ca:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

* Thể loại tốp ca:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

b. Giải cho các tập thể (toàn đoàn):

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 3 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2013.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn - Sỹ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND17 quy định về chế độ giải thưởng, khen thưởng tại Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.302
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.13.39