Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 65/2020/NQ-HĐND sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu chi tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 65/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Hoàng Đăng Quang
Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2020/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI TỶ LỆ PHÂN CHIA MỘT SỐ KHOẢN THU TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016; NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2017/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2017 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 14 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 892/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Mục 4, phần II, Phụ lục số I Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 như sau:

Đơn vị: (%)

Số thứ tự

Các khoản thu

Tổng số

Chia ra ngân sách các cấp

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã, t.phố

Ngân sách xã, phường, thị trấn

4

Thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

4.1

Các xã chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc huyện, thị xã, thành phố

100

20

 

80

4.2

Các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc thành phố Đồng Hới

100

30

25

45

4.4

Các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới từ 2016 trở đi thuộc huyện, thị xã được hưởng thêm 2 năm sau năm hoàn thành

100

20

 

80

4.5

Sau 2 năm được hưởng theo tỷ lệ ở điểm 4.3 và 4.4, các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc huyện, thị xã được hưởng theo tỷ lệ

100

30

10

60

4.7

Các thị trấn thuộc các huyện

100

40

40

20

4.9

Riêng phường Ba Đồn

100

40

40

20

4.10

Các phường thuộc thành phố Đồng Hới

100

60

30

10

2. Sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu tại điểm 4.11.3 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 như sau:

“4.11.3. Khoản thu cấp quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch đô thị Dinh Mười (xã Võ Ninh và xã Gia Ninh) được điều tiết như sau: Ngân sách tỉnh 20%, ngân sách huyện 30%, ngân sách xã 50%”.

3. Sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu tại khoản 2; điểm 4.12.2 và 4.12.3 khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 như sau:

 “2. Các phường Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Phúc, Quảng Thuận, Quảng Long thuộc thị xã Ba Đồn được điều tiết như sau: Ngân sách tỉnh 30%, ngân sách thị xã 30%, ngân sách phường 40%.

4.12.2. Khoản thu cấp quyền sử dụng đất tại xã Bảo Ninh thuộc thành phố Đồng Hới được điều tiết như sau: Ngân sách tỉnh 60%, ngân sách thành phố 30%, ngân sách xã 10%.

4.12.3. Khoản thu cấp quyền sử dụng đất tại các xã Hải Ninh, Võ Ninh (trừ vùng quy hoạch Dinh Mười), Lương Ninh thuộc huyện Quảng Ninh được điều tiết như sau: Ngân sách tỉnh 20%, ngân sách huyện 40%, ngân sách xã 40%”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 65/2020/NQ-HĐND ngày 05/06/2020 sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND và 55/2019/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.035

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!