Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 64/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 64/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 08/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2014/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4196/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 của tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2013:                               7.577.997 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2013:                             7.925.498 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013:                             7.737.902 triệu đồng.

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2013:

- Tổng thu ngân sách địa phương:                                              7.925.498 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN để lại cho NS địa phương:                                      3.887.630 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang:                                            95.302 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:                             1.064.165 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:                                   2.733.167 triệu đồng;

+ Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng:                                                   134.841 triệu đồng;

+ Thu viện trợ                                                                                  5.915 triệu đồng;

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên                                                    4.478 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương:                                              7.737.902 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách địa phương:                                                   187.596 triệu đồng.

a) Cân đối ngân sách tỉnh:

- Tổng thu ngân sách tỉnh:                                                          6.189.343 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết NS tỉnh:                                                   2.383.141 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang:                                                  47 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:                                   2.733.167 triệu đồng;

+ Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước: 134.841 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:                           928.587 triệu đồng;

+ Thu viện trợ                                                                                  5.915 triệu đồng;

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:                                                   3.645 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách tỉnh:                                                          6.189.262 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách tỉnh:                                                                       81 triệu đồng.

b) Cân đối ngân sách huyện:

- Tổng số thu ngân sách huyện:                                                  3.527.074 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách huyện:                                                1.295.016 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang:                                            52.482 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:                                               2.049.454 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:                               129.289 triệu đồng;

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:                                                     833 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách huyện:                                                      3.391.238 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách huyện:                                                           135.836 triệu đồng.

c) Cân đối ngân sách xã:

- Tổng thu ngân sách xã:                                                              600.796 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã:                                              209.473 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang:                                            42.773 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện:                                              342.261 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:                                  6.289 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách xã:                                                              549.117 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách xã:                                                                  51.679 triệu đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 64/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144