Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 49/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tường
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 49/2008/NQ-HĐND

Quận 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ khoản 3 Điều 19 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2008 và xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận 4 thống nhất thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009.

1. Về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2009:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 242,500 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 162,002 tỷ đồng. Trong đó:      

+ Thu điều tiết: 52,970 tỷ đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 109,032 tỷ đồng.

- Thu ngân sách địa phương bao gồm:

+ Thu ngân sách cấp quận: 159,002 tỷ đồng (có 109,032 tỷ đồng do ngân sách thành phố bổ sung cân đối);

+ Thu ngân sách cấp phường: 43,279 tỷ đồng (có 40,279 tỷ đồng do ngân sách cấp quận bổ sung cân đối).

2. Về dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009:

- Tổng chi ngân sách quận (ngân sách địa phương): 162,002 tỷ đồng (chưa tính chi đầu tư phát triển). Trong đó:     

+ Chi ngân sách cấp quận: 159,002 tỷ đồng (có 40,279 tỷ đồng chi bổ sung ngân sách cấp phường);

+ Chi ngân sách cấp phường: 43,279 tỷ đồng.

- Phân bổ dự toán chi ngân sách quận (ngân sách địa phương) năm 2009 (đính kèm biểu Phụ lục chi tiết):

Tổng chi: 162,002 tỷ đồng, bao gồm:

* Chi thường xuyên: 156,486 tỷ đồng, cụ thể:

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 14,819 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 55,628 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp y tế: 14,483 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật: 2,183 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 1,218 tỷ đồng;

+ Chi sự nghiệp xã hội: 7,247 tỷ đồng;

+ Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 46,654 tỷ đồng;

+ Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội: 6,303 tỷ đồng;

+ Quỹ khen thưởng: 624 triệu đồng;

+ Chi chương trình mục tiêu quốc gia của DSKHHGD: 460 triệu đồng;

+ Chi khác: 8,905 tỷ đồng.

* Dự phòng: 3,478 tỷ đồng.

Điều 2. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân quận quan tâm các vấn đề sau.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành quận theo đúng quy định.

Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thuế.

Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng Luật Ngân sách Nhà nước; nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quận hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban, các Tổ và các đại biểu của Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169