Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi sách thành phố Hà nội 2002 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội - khòa XII (Kỳ họp thứ 10, ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 44/2003/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 28/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2003/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2003 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2002.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA XII
( Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi);
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
Xét báo cáo của UBND Thành phố về Tổng quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2002;

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2002 của Thành phố Hà Nội như sau:

I. Số quyết toán thu ngân sách:

1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 18 851 583 664 217 đồng

2- Tổng thu NSĐP hưởng sau điều tiết:              5 499 943 535 575 đồng

II. Số quyết toán chi ngân sách:

     Tổng chi ngân sách địa phương:                     5 020 328 080 051 đồng

III. Kết dư ngân sách:

     Chênh lệch thu, chi NSĐP năm 2002:               479 615 455 524 đồng

Trong đó:

a. Chênh lệch thu, chi ngân sách thành phố:      363 976 020 318 đồng

                   - 40 230 931 782 đồng do Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và phí thoát nước năm 2002 chưa chi hết, chuyển sang thực hiện tiếp trong năm 2003.

                   - Kết dư ngân sách cấp thành phố:              323 745 088 536 đồng

b. Kết dư ngân sách quận, huyện:                         64 957 267 200 đồng

            c. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn:              50 682 168 006 đồng

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi sách thành phố Hà nội 2002 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội - khòa XII (Kỳ họp thứ 10, ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112