Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 42/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thế Lưu
Ngày ban hành: 03/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 42/2006/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 03 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU CHI NĂM HỌC 2006 - 2007 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 505/TC-PGD ngày 02 tháng 11 năm 2006 về thu chi năm học 2006 - 2007 của Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận trình tại kỳ họp chuyên đề ngày 03 tháng 11 năm 2006; Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung Tờ trình số 505/TC-PGD ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận về nội dung các khoản thu, mức thu; các khoản chi thực hiện theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận kịp thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Ban Giám hiệu các trường thuộc quận để thực hiện trong năm học 2006 - 2007.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận, hai Ban Hội đồng nhân dân quận và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường giám sát, đề xuất chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 03 tháng 11 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 03/11/2006 về việc thu chi năm học 2006 - 2007 của ngành giáo dục quận Phú Nhuận do Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.558
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159