Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu giữa các cấp Ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 40/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Xuân Lộc
Ngày ban hành: 12/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2008/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2521/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp Ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp Ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Đối với thu ngoài quốc doanh

Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu ngoài quốc doanh các phường của thị xã Nghĩa Lộ và các thị trấn huyện lỵ trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng: Nguồn thu từ các hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán ổn định phát sinh trên địa bàn các phường của thị xã Nghĩa Lộ và các thị trấn huyện lỵ được phân cấp và ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tổ chức thu điều tiết Ngân sách phường, thị trấn 5%; Điều tiết Ngân sách huyện, thị xã 95%.

b) Thuế môn bài: Nguồn thu đối với hộ kinh doanh cá thể phát sinh trên địa bàn phường của thị xã Nghĩa Lộ và các thị trấn huyện lỵ được phân cấp và ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tổ chức thu điều tiết Ngân sách phường, thị trấn 70%; Điều tiết Ngân sách huyện, thị xã 30%.

2. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không phân biệt cấp quản lý và đối tượng nộp, khi nộp vào Ngân sách được điều tiết cho Ngân sách tỉnh 35%; Điều tiết Ngân sách huyện 25%; Điều tiết Ngân sách xã 40%.

3. Đối với Thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định không thu thuế chuyển quyền sử dụng đất; Thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân do chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

a) Thuế thu nhập cá nhân do chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: Phát sinh trên địa bàn các xã, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố và các phường của thị xã Nghĩa Lộ: Ngân sách cấp xã điều tiết 100%. Riêng đối với thành phố Yên Bái: Thuế thu nhập cá nhân do chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất phát sinh trên địa bàn các phường Ngân sách phường điều tiết 30%, Ngân sách thành phố điều tiết 70%.          

b) Thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán ổn định phát sinh trên địa bàn phường, thị trấn của các huyện, thị xã: Điều tiết Ngân sách huyện, thị xã 95%; Ngân sách phường, thị trấn 5%. Riêng đối với thành phố Yên Bái: Phát sinh trên địa bàn các phường Ngân sách phường điều tiết 20%, Ngân sách thành phố điều tiết 80%. Đối với các xã còn lại cấp xã được điều tiết 100%.

c) Thuế thu nhập cá nhân khác: Ngân sách cấp huyện 100%.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu giữa các cấp Ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.558

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0