Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 39/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Đỗ Tiến Sỹ
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 27/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2014, bao gồm:

I. Tổng thu ngân sách địa phương

11.119.235.914.918 đồng

1. Ngân sách cấp tỉnh

6.464.844.326.324 đồng

2. Ngân sách cấp huyện

3.369.043.855.506 đồng

3. Ngân sách xã

1.285.347.733.088 đồng

II. Tổng chi ngân sách địa phương

10.728.802.906.363 đồng

1. Ngân sách cấp tỉnh

6.353.105.311.200 đồng

2. Ngân sách cấp huyện

3.180.498.261.212 đồng

3. Ngân sách xã

1.195.199.333.951 đồng

III. Kết dư ngân sách địa phương

390.433.008.555 đồng

1. Ngân sách cấp tỉnh

111.739.015.124 đồng

2. Ngân sách cấp huyện

188.545.594.294 đồng

3. Ngân sách xã

90.148.399.137 đồng

* Xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh

111.739.015.124 đồng

1. Chuyển thu ngân sách năm 2015

75.003.015.124 đồng

Nguồn hình thành kết dư ngân sách

 

Bao gồm:

 

- Nguồn XSKT chưa chi

386.468.900 đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa sử dụng

19.572.645.941 đồng

- Nguồn tiết kiệm 10% cải cách tiền lương chưa thực hiện

18.308.000.000 đồng

2. Trích 50% bổ sung quỹ dự trữ tài chính

36.736.000.000 đồng

* Kết dư ngân sách cấp huyện, xã được đưa toàn bộ vào thu ngân sách năm sau theo quy định, trong đó huyện, xã có số tăng thu phải dành 50% để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Điều 2. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình phương án phân bổ nguồn XSKT, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa sử dụng, nguồn cải cách tiền lương và trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính trong niên độ ngân sách năm 2015 và năm 2016 theo quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV - Kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 10/12/2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Sỹ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 39/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.249.22