Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 307/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 10/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 307/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HUYỆN NAM ĐÀN PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẾN 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 2558/TTr.UBND ngày 06 tháng 5 năm 2010 Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế – xã hội đến 2020;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Huy động vốn đầu tư phát triển

a) Huyện Nam Đàn được hưởng 100% tiền cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, và được điều tiết theo tỷ lệ: Ngân sách huyện hưởng 60%, Ngân sách xã, thị trấn hưởng 40%.

b) Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và nguồn vượt thu ngân sách của tỉnh để cùng với nguồn vốn khác đầu tư các dự án, các công trình xây dựng thiết yếu trên địa bàn huyện Nam Đàn (có danh mục các dự án, công trình thiết yếu kèm theo).

2. Về thu, chi ngân sách

Hàng năm cân đối tăng thêm nguồn kinh phí cho ngân sách huyện Nam Đàn để chi cho các hoạt động phục vụ các ngày lễ kỷ niệm lớn; sự nghiệp thị chính và sự nghiệp môi trường.

3. Một số chính sách tài chính khác

a) Huyện Nam Đàn được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, (gồm: hỗ trợ giao thông nông thôn; kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ giao viên; xây dựng trạm y tế xã, thị; xây dựng thiết chế văn hoá thể thao đạt chuẩn quốc gia và các chương trình hỗ trợ khác), như mức của các huyện miền núi thấp.

b) Ưu tiên kinh phí để UBND huyện Nam Đàn xây dựng, bổ sung các loại quy hoạch:

- Quy hoạch tổng thể, quy hoạch xây dựng;

- Quy hoạch ngành;

- Quy hoạch các khu công nghiệp;

- Quy hoạch mở rộng địa giới thị trấn;

- Quy hoạch các dự án và các quy hoạch khác.

c) Ưu tiên kinh phí để UBND huyện Nam Đàn lập các dự án và chuẩn bị đầu tư:

- Các dự án hạ tầng giao thông, cấp thoát nước và điện chiếu sáng đô thị;

- Các dự án xử lý rác thải và vệ sinh môi trường;

- Các dự án hạ tầng công nghiệp, thương mại;

- Các dự án về y tế, giáo dục, văn hoá - thể thao - du lịch;

- Các dự án thuỷ lợi, tưới tiêu, hồ đập, đê điều của huyện.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV, kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THIẾT YẾU ĐƯỢC ƯU TIÊN BỐ TRÍ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 307/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 18)

TT

Tên chương trình, dự án

Địa điểm

I

DỰ ÁN VỀ NÔNG NGHIỆP

 

1

Nâng cấp hồ Đá Hàn giai đoạn 2

Xã Nam Thanh

2

Nâng cấp hồ Rào Băng

Xã Nam Thanh

3

Trạm bơm Tuần

Xã Nam Tân

4

Trạm Rú Đụn

Xã Vân Diên

5

Nâng cấp đê Khánh Sơn Nam Cường kết hợp làm đê giải quyết đường cứu hộ

Xã Khánh Sơn, xã Nam Cường

6

Kè chống sạt lở bờ hữu sông Lam, đoạn qua xã  Nam Cường, huyện Nam Đàn

Xã Nam Cường

7

Chương trình xây dựng nông thôn mới

Một số xã

II

DỰ ÁN VỀ HẠ TẦNG

 

1

Đường ven núi Đại Huệ

Đi qua các xã: Nam Lĩnh; Nam Xuân; Nam Anh; Nam Thanh; Nam Nghĩa

2

Đường giao thông từ xóm Bắc Sơn đến Quốc lộ 15A xã Vân Diên

Xã Vân Diên

3

Đường tránh thị trấn Nam Đàn

Qua thị trấn, xã Xuân Hòa, xã Vân Diên

4

Đường giao thông từ Làng Sen xã Kim Liên nối với làng Đan Nhiệm xã Xuân Hòa

Xã Kim Liên, xã Xuân Hòa

5

Đường QL46 – chùa Đại Tuệ (đường ven Đại Huệ)

Xã Nam Anh

III

DỰ ÁN VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI

 

1

Xây dựng khu trung tâm văn hóa TT huyện

Xã Vân Diên

2

Nâng cấp và di chuyển đài truyền thanh huyện

Thị trấn Nam Đàn

IV

DỰ ÁN VỀ MÔI TRƯỜNG

 

1

Xây dựng bãi rác thải Nam Hưng

Xã Nam Hưng

2

Xây dựng bãi rác thải Nam Lĩnh

Xã Nam Lĩnh

V

DỰ ÁN NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

 

1

Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt vùng 5 nam

Xã Nam Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 307/2010/NQ-HĐND ngày 10/07/2010 về cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế – xã hội đến 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 18 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.110

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94