Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2015/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

QUYẾT NGHỊ:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.119.862 triệu đồng; trong đó:

- Thu nội địa: 2.979.009 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.725.441 triệu đồng

- Thu để lại quản lý qua NSNN: 415.412 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.853.289 triệu đồng; trong đó:

- Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương: 8.546.301 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình, mục tiêu, dự án: 1.891.576 triệu đồng

- Thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 415.412 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 10.764.847 triệu đồng; trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 8.569.860 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.119.154 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 6.197.297 triệu đồng

+ Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 106.455 triệu đồng

+ Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng

+ Chi chuyển nguồn: 1.145.854 triệu đồng

- Chi thực hiện các chương trình, mục tiêu, quốc gia: 1.806.096 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 377.444 triệu đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 11.447 triệu đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương: 88.442 triệu đồng; trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 4.884 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 63.376 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 20.182 triệu đồng.

* Xử lý kết dư ngân sách địa phương: 88.442 triệu đồng.

- Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 2.442 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương năm 2015: 86.000 triệu đồng, gồm:

+ Thu ngân sách tỉnh năm 2015: 2.442 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp huyện năm 2015: 63.376 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp xã năm 2015: 20.182 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 29/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.561

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.210.223.150