Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Số hiệu: 279/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 279/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỊ XÃ THÁI HOÀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02 tháng 4 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 164/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4016/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh nghệ An về việc đề nghị thông qua chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà phát triển đến năm 2015;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà (sau đây gọi tắt là Thị xã) phát triển đến năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Huy động vốn đầu tư phát triển:

1.1. Cho phép Thị xã được hưởng 100% từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã và được điều tiết theo tỷ lệ: ngân sách Thị xã 60%; ngân sách phường, xã 40%.

1.2. Ưu tiên bố trí cho Thị xã từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh hàng năm để bổ sung cho các công trình XDCB trọng yếu của Thị xã.

1.3. UBND tỉnh quyết định phương án huy động vốn dầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn Thị xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách cho các dự án hạ tầng đô thị quan trọng thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư 5 năm đã được HĐND tỉnh thông qua. Ngân sách tỉnh và ngân sách Thị xã bố trí vốn hoàn trả khi đến hạn.

2. Về thu, chi ngân sách:

Cân đối ngân sách tăng nguồn kinh phí chi ngân sách hàng năm cho Thị xã gồm:

- Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục: do Thị xã tập trung nhiều trường PTTH (4 trường), ngoài số học sinh trên địa bàn thị xã thì các trường THPT còn thu hút số lượng khá lớn học sinh của địa bàn huyện Nghĩa Đàn;

- Chi sự nghiệp thị chính hàng năm: Do Thị xã chưa được đầu tư về điện chiếu sáng đô thị, vệ sinh môi trường, trồng - chăm sóc - bảo vệ cây xanh, cải tạo vỉa hè, mương thoát nước...

3. Một số chính sách khác:

3.1. Cho phép Thị xã được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển, chính sách về tỷ lệ đối ứng các chương trình dự án của quốc gia như các huyện miền núi thấp, gồm: chương trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; định mức đầu tư xây dựng thiết chế VHTT - TT đạt chuẩn quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển khác.

3.2. Ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các công trình trọng điểm gồm:

- Các dự án hạ tầng giao thông - điện chiếu sáng đô thị;

- Vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư;

- Các công trình cấp, thoát nước đô thị và vệ sinh môi trường;

- Hạ tầng công nghiệp - thương mại;

- Các dự án về y tế, giáo dục, văn hoá - thể thao - du lịch.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 279/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.217
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87