Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 233/2008/NQ-HĐND về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Số hiệu: 277/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 23/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 277/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 233/2008/NQ-HĐND NGÀY 23/7/2008 VỀ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI BÁN DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN ĐÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật phòng, chống ma tuý ngày 9 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý ngày 3 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3720/TTr.UBND-NC ngày 16 tháng 6 năm 2009;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 233/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Sửa đổi điểm c, khoản 1, điều 1 như sau:

"c) Chi hỗ trợ đối với người nghiện ma tuý đã thực hiện quyết định cai nghiện tại cộng đồng, gồm các nội dung:

- Tiền ăn trong thời gian điều trị cắt cơn nghiện: 20.000 đồng /ngày, nhưng tối đa không quá 400.000 đồng /người /đợt cai nghiện;

- Kinh phí xét nghiện trước và sau cai nghiện: 50.000 đồng /người

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: không quá 250.000 đồng /người /đợt cai nghiện".

2. Bổ sung điều 1a như sau:

"Điều 1a. Chi hỗ trợ người tham gia làm nhiệm vụ cai nghiện ma tuý tại cộng đồng, gồm các nội dung sau:

1. Chi trả phụ cấp cho tổ công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng: Tối đa không quá 200.000đồng /tổ/tháng; thời gian tối đa sau cai nghiện là 12 tháng.

2. Chi bồi dưỡng cán bộ đưa đối tượng có quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng về địa điểm cắt cơn: Không quá 50.000 đồng /người và tối đa không quá 200.000 đồng /đối tượng;

3. Chi bồi dưỡng cán bộ trực bảo vệ, điều trị cắt cơn giải độc cho người nghiện ma tuý: Không quá 50.000 đ/người /ngày đêm;

4. Các khoản chi khác phục vụ công tác cai nghiện (phô tô tài liệu, mua sắm vật dụng rẻ tiền..."

3. Bổ sung điều 1b như sau:

"Điều 1b. Mức hỗ trợ

1. Mỗi đối tượng cai nghiện tại cộng đồng được hỗ trợ tối đa không quá 02 lần.

2. Tổng mức chi hỗ trợ đối với người tham gia làm nhiệm vụ cai nghiện và người nghiện ma tuý có quyết định cai nghiện tại cộng đồng như sau:

a) Lần 1: Không quá 2.000.000 đồng /lần cai nghiện /người khi hoàn thành chương trình cai nghiện;

b) Lần 2: Không quá 1.300.000 đồng áp dụng cho đối tượng tái nghiện phải cai nghiện lần thứ 2"

4. Bổ sung Điều 1c như sau:

"Điều 1c. Chi hỗ trợ công tác cai nghiện tại cộng đồng

1. Kinh phí hỗ trợ để tổ chức cai nghiện ma tuý tại cộng đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

2. Đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi thì có thể trích từ nguồn ngân sách địa phương hoặc huy động từ nguồn đóng góp hợp pháp khác để chi hỗ trợ thêm cho công tác cai nghiện ma tuý tại cộng đồng, mua sắm, sửa chữa nhỏ, bồi dưỡng thêm cho người làm công tác cai nghiện và hỗ trợ thêm cho người nghiện ma tuý... và các nội dung khác phát sinh trong quá trình tổ chức cai nghiện".

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Các nội dung quy định về công tác cai nghiện tại cộng đồng trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 277/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 233/2008/NQ-HĐND về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.741

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35