Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Số hiệu: 26/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Kim Hiếu
Ngày ban hành: 16/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 26/2008/NQ-HĐND

Gò Vấp, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Tờ trình số 1991/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đề nghị Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007;
Sau khi nghe giải trình, thảo luận, góp ý của đại biểu Hội đồng nhân dân quận và các ngành chức năng;
Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX ngày 16 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007 theo Tờ trình số 1991/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận. Số liệu cụ thể như sau:

NỘI DUNG

Số HĐND quận quyết nghị
(tỷ đồng)

Số đề nghị điều chỉnh
(tỷ đồng)

Tổng số thu ngân sách nhà nước

603,427

597,805

1. Tổng số thu cân đối ngân sách

578,234

572,611

a) - Thuế CTN ngoài QD

260,542

260,542

- Thuế GTGT

139,068

139,068

- Thuế TNDN

106,719

106,719

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1,489

1,489

- Thuế môn bài

9,481

9,481

Trong đó thuế MB hộ nhỏ, hộ KD

4,708

4,708

- Thu khác

3,786

3,786

b) Lệ phí trước bạ

83,117

83,117

Trong đó lệ phí trước bạ nhà đất

31,129

31,129

c) Thuế thu nhập

2,169

2,169

d) Tiền sử dụng đất

155,413

155,413

e) Tiền thuê đất

6,408

6,408

f) Thuế nhà đất

8,756

8,756

g) Thuế CQSD đất

31,289

31,289

h) Phí - Lệ phí

13,432

7,810

i) Thu khác

17,107

17,107

2. Thu viện trợ

0,061

0,061

3. Khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách

25,132

25,132

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 đúng theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX, thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 11./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40