Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Số hiệu: 24/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Kim Hiếu
Ngày ban hành: 16/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 24/2008/NQ-HĐND

Gò Vấp, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 về tình hình chấp hành dự toán năm 2008, dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến góp ý của các đại biểu tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận;
Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX ngày 16 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận tình hình thu, chi ngân sách năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận trình bày tại kỳ họp, giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức khóa sổ quyết toán và báo cáo kết quả chấp hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 tại kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân quận năm 2009.

Điều 2. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương năm 2009 theo Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận với các chỉ tiêu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước:

- Thu ngân sách nhà nước: chỉ tiêu pháp lệnh 562,200 tỷ đồng, tăng 10,29% so dự toán năm 2008. Phấn đấu vượt thu 5,6% với tổng mức thu là: 593,700 tỷ đồng.

Chi tiết các mức phấn đấu tăng thu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.

- Thu ngân sách địa phương: 320,295 tỷ đồng (chưa tính kết dư và thu vượt được điều tiết). Trong đó thu bổ sung từ ngân sách thành phố 163,949 tỷ đồng, thu điều tiết 156,346 tỷ đồng.

2. Chi ngân sách địa phương:

Chi thường xuyên ngân sách địa phương: 320,295 tỷ đồng, tăng 37,50% so với dự toán quận phân bổ năm 2008 (232,945 tỷ đồng), tăng 20,08% so với ước thực hiện chi thường xuyên năm 2008 (266,744 tỷ đồng) tăng 3,59% so dự toán thành phố phân bổ (309,206 tỷ đồng).

Trong đó chi cho sự nghiệp giáo dục 144,672 tỷ đồng tăng 28,9% so thực hiện năm 2008 (chiếm 45,17% trong tổng chi thường xuyên), chi sự nghiệp y tế 22,025 tỷ đồng tăng 8,27% so thực hiện năm 2008 (chiếm 6,88% trong tổng chi thường xuyên).

Phê duyệt nhiệm vụ thu, chi, mức phân bổ ngân sách cho các ngành, phường, mức bổ sung cân đối cho từng ngành, phường do Ủy ban nhân dân trình và các chủ trương, nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp trong điều hành ngân sách năm 2009 như báo cáo và giải trình của Ủy ban nhân dân quận tại kỳ họp;

Giữa 2 kỳ họp nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh ngân sách, vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách quận, Hội đồng nhân dân quận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận và 2 Ban Hội đồng nhân dân xem xét quyết định báo cáo với Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào nghị quyết Hội đồng nhân dân có quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phấn đấu tăng thu cho từng cơ quan, ban - ngành của quận và các phường, có kế hoạch quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách đúng theo quy định.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm thuộc phạm vi quản lý, quy trình thực hiện đảm bảo công khai ngân sách theo quy định, có giải pháp triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương cũng như các nguồn vận động trong dân;

- Để đảm bảo yêu cầu chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển, Hội đồng nhân dân quận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tập trung hơn trong điều hành ngân sách, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt biện pháp đã đề ra để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2009.

- Giao cho Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2009, bảo đảm quyết toán đúng chính sách và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 11./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208