Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 do Tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 23/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 225/BC-UBND ngày 01/12/2011 của UBND tỉnh Lai Châu và Dự thảo nghị quyết tại Tờ trình số 1567/TTr-UBND tỉnh ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2011, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 350.000 triệu đồng

- Thu nội địa: 345.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 5.000 triệu đồng

2. Tổng thu NSĐP tỉnh Lai Châu năm 2012: 4.508.888 triệu đồng

Trong đó:

2.1. Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 343.300 triệu đồng

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.007.588 triệu đồng

- Bổ sung cân đối: 2.692.195 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 1.315.393 triệu đồng

2.3. Thu vay Ngân hàng Phát triển: 150.000 triệu đồng

2.4. Thu quản lý qua ngân sách: 8.000 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.508.888 triệu đồng

3.1. Chi cân đối NSĐP: 3.274.748 triệu đồng

- Chi Đầu tư phát triển: 303.300 triệu đồng

- Chi Thường xuyên: 2.890.668 triệu đồng

- Dự phòng Ngân sách: 79.780 triệu đồng

- Chi Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng

3.2. Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác: 996.140 triệu đồng

3.3. Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài: 80.000 triệu đồng

3.4. Chi từ nguồn vốn vay NHPT: 150.000 triệu đồng

3.5. Chi quản lý qua ngân sách: 8.000 triệu đồng

Điều 2.

Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã thực hiện tạo nguồn để cải cách tiền lương năm 2012 như sau:

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thị xã so với dự toán thu năm 2011 để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi lương, phụ cấp lương và các khoản có tính chất lương).

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

- Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể, các đơn vị và UBND các huyện, thị xã sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương tối thiểu chung.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để tạo lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

Điều 3.

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 theo đúng qui định của pháp luật.

Giao Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09/ tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 do Tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254