Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 23/2004/NQ-HĐND7 bổ sung, điều chỉnh mức thu của ngành giáo dục - đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 23/2004/NQ-HĐND7 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Văn Phước
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2004/NQ-HĐND7

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỨC THU CỦA NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ CHẾ ĐỘ CHI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ.CP ngày 11/06/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút; Nghị quyết số 06/2004/NQ-HĐND ngày 15/01/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về chế độ chi hành chính sự nghiệp;

- Xét Tờ trình số 46/TTr-UB ngày 29 tháng 11 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bổ sung, điều chỉnh chế độ chi hành chính sự nghiệp; và việc thực hiện Nghị quyết số 26/1998/NQ-HĐND ngày 29/7/1998 của HĐND tỉnh Cần Thơ về việc thu tiền đóng góp xây dựng trường và thu học phí từ năm học 1998 - 1999;

Sau khi nghe ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhất trí thông qua Tờ trình số 46/TTr-UB ngày 29 tháng 11 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bổ sung, điều chỉnh chế độ chi hành chính sự nghiệp, gồm một số nội dung như sau:

A. Thu và chế độ chi của ngành Giáo dục và Đào tạo:

* Về mức thu:

- Thu tiền làm bằng tốt nghiệp THCS và THPT: 10.000 đồng (trong đó có mua phôi bằng).

- Đối với các trường tiểu học có lớp bán trú, thu tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động dạy và học ở các trường có lớp bán trú: 500.000 đ/HS/5 năm (mức chi nầy đang thực hiện theo Nghị quyết số 26/1998/NQ- HĐND ngày 29/7/1998 của HĐND tỉnh Cần Thơ về việc thu tiền đóng góp xây dựng trường và thu học phí từ năm học 1998 - 1999).

* Về chế độ chi:

- Tăng định mức chi hợp đồng (bao gồm lương, phụ cấp ưu đãi, bảo hiểm xã hội) cho giáo viên dạy môn Nhạc, Họa, Thể thao (kỹ thuật), cụ thể như sau:

+ Đối với giáo viên trung học phổ thông: mức chi là 14.000 đ/tiết

+ Đối với giáo viên trung học cơ sở: mức chi là 12.500 đ/tiết .

+ Đối với giáo viên tiểu học: mức lương hợp đồng là 780.000 đ/GV/tháng.

+ Đối với giáo viên mầm non: mức lương hợp đồng là 700.000 đ/GV/tháng.

- Tăng phụ cấp giáo viên tiểu học dạy 02 buổi/ngày: mỗi buổi dạy thêm trong ngày là 13.000 đ/GV/buổi.

B. Chế độ chi của ngành Thể dục - Thể thao: cho Đội bóng đá Cần Thơ như sau:

- Lương và trợ cấp thi đấu của vận động viên ngoài thành phố, hợp đồng theo chất lượng chuyên môn với mức tối đa không quá 7.000.000 đ/VĐV/tháng; vận động viên của thành phố thực hiện chế độ chi với các mức như sau:

+ Vận động viên chính thức: 4.000.000 đ/VĐV/tháng

+ Vận động viên dự bị I: 2.500.000 đ/VĐV/tháng

+ Vận động viên dự bị II: 1.500.000 đ/VĐV/tháng

- Khen thưởng Đội bóng đá dự giải quốc gia: trận thắng 50.000.000 đ/trận (trận hòa không thưởng).

C. Chế độ chi của ngành Văn hóa - Thông tin: thực hiện chế độ chi trả nhuận bút, bồi dưỡng với mức cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao cho ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết theo trách nhiệm, quyền hạn của mình.

Điều 3: Thường trực HĐND, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 26/1998/NQ-HĐND ngày 29/7/1998 của HĐND tỉnh Cần Thơ về việc thu tiền đóng góp xây dựng trường và thu học phí từ năm học 1998 - 1999 và các Nghị quyết khác trái với Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09/12/2004.

 

 

TM.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 23/2004/NQ-HĐND7 bổ sung, điều chỉnh mức thu của ngành giáo dục - đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


73
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60