Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015

Số hiệu: 22/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 14/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4824/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015 với các nội dung như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước: 7.802.709.463.855 đồng.

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 6.979.138.072.115 đồng

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 2.330.719.972.343 đồng.

a) Thu nội địa: 1.559.644.016.211 đồng;

Trong đó: ngân sách địa phương được hưởng: 1.509.060.430.603 đồng;

b) Thu thuế XNK và thuế TTĐB hàng NK: 169.906.421.853 đồng;

c) Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu: 604.169.534.279 đồng;

2. Thu vay CT KCH KM cấp 2 và GTNT: 30.000.000.000 đồng.

3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 390.017.642.781 đồng.

4. Thu sự nghiệp quản lý qua NSNN: 112.284.477.011 đồng.

Trong đó:

a) Thu xổ số: 27.789.524.104 đồng;

b) Các khoản thực hiện ghi thu-ghi chi: 84.494.952.907 đồng;

5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.422.291.466.865 đồng.

Trong đó:

a) Bổ sung cân đối: 1.598.429.000.000 đồng;

b) Bổ sung chương trình mục tiêu, dự án: 781.948.000.000 đồng;

c) Bổ sung một số chính sách mới: 470.735.000.000 đồng;

d) Bổ sung có MT thực hiện cải cách tiền lương: 821.390.000.000 đồng;

e) Bổ sung ngoài kế hoạch:  419.974.569.000 đồng;

f) Bổ sung vốn thiết bị nước ngoài: 329.814.897.865 đồng.

6. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 454.282.022.585 đồng.

Trong đó:

a) Ngân sách cấp tỉnh: 327.382.988.658 đồng;

b) Ngân sách cấp huyện, xã: 109.053.671.639 đồng.

7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 22.427.165.364 đồng.

8. Ghi thu viện trợ trực tiếp NSĐP: 40.686.716.906 đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.632.355.481.226 đồng.

1. Các khoản chi trong cân đối NS địa phương: 4.861.472.285.427 đồng.

a) Chi đầu tư phát triển: 943.364.359.246 đồng;

b) Chi thường xuyên:  3.916.281.126.181 đồng;

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.826.800.000 đồn.

2. Chi chương trình KCH KM và GTNT: 37.281.769.950 đồng.

3. Chi thực hiện CT MTQG và một số nhiệm vụ: 934.653.662.108 đồng.

4. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua NSNN: 106.776.626.907 đồng.

Trong đó:

a) Chi từ nguồn thu xổ số:  22.281.674.000 đồng;

b) Các khoản thực hiện ghi thu-ghi chi: 84.494.952.907 đồng.

5. Ghi chi viện trợ trực tiếp NSĐP: 40.686.716.906 đồng.

6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 629.057.254.564 đồng.

7. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 22.427.165.364 đồng.

III. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương: 346.782.590.889 đồng.

1. Ngân sách cấp tỉnh: 200.116.598.454 đồng.

Trong đó:

a) Nguồn đưa vào cân đối năm 2016: 60.000.000.000 đồng;

b) Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 266.000.000 đồng.

2. Ngân sách cấp huyện: 115.557.894.085 đồng.

3. Ngân sách cấp xã: 31.108.098.350 đồng.

Điều 2. Giao UBND tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015 và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/12/2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


986

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102