Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/2001/NQ-HĐND.VI về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân sách cấp huyện theo Luật Ngân sách Nhà nước do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 22/2001/NQ-HĐND.VI Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Hoài Bão
Ngày ban hành: 27/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2001/NQ-HĐND.VI

Ngày 27 tháng 02 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHOÁ VI
KỲ HỌP THỨ 5 (TỪ NGÀY 21/02/2001 ĐẾN NGÀY 23/02/2001)

VỀ VIỆC PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/ 1994;

Căn cứ điều 25 và điều 33 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/5/1998;

Căn cứ điều 5 Pháp lệnh về quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính Phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh Lâm Đồng số 407/TTr-UB ngày 20/02/2001 về việc đề nghị HĐND tỉnh quyết định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

I/ Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhất trí tán thành đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp huyện quản lý hoặc nguồn vốn được bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh để chi đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn vốn đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Cụ thể phân cấp theo Luật Ngân sách Nhà nước về nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện, mục chi đầu tư phát triển, như sau:

1. Phân cấp ngân sách cho cấp huyện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có tổng mức vốn đầu tư dưới năm trăm triệu đồng.

2. Phân cấp ngân sách cho thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; công trình xây dựng các trường phổ thông quốc lập các cấp và các công trình phúc lợi công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị có tổng mức vốn đầu tư dưới một tỷ đồng.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc được quyết định đầu tư xây dựng cơ bản theo danh mục các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ, của các Bộ, các quy định hướng dẫn của UBND tỉnh Lâm Đồng và chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư đã ký.

II/ Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh căn cứ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành, căn cứ Nghị quyết này và xét khả năng, điều kiện cụ thể về tổ chức bộ máy của các địa phương trong tỉnh, để quy định chi tiết về thẩm quyền và thủ tục tiến hành các khâu thuộc trình tự đầu tư và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã phân cấp cho cấp huyện, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và thông thoáng về thủ tục; chỉ đạo và điều hành các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này.

Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trao đổi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

III/ Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VI kỳ họp thứ 5 biểu quyết nhất trí thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2001./.

 

 

HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoài Bão

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2001/NQ-HĐND.VI về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân sách cấp huyện theo Luật Ngân sách Nhà nước do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213