Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 21/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 500/BC-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND ngày 05/12/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 của tỉnh Lào Cai:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.157.874 triệu đồng. Trong đó:

- Thu nội địa: 1.516.136 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động XNK: 1.266.0150 triệu đồng.

- Thu để lại quản lý ngân sách nhà nước: 375.733 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.826.254 triệu đồng. Trong đó:

- Thu được hưởng theo phân cấp: 1.494.662 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương: 2.097.625 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 1.916.276 triệu đồng.

- Thu huy động đầu tư cơ sở hạ tầng để đầu tư kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 30.000 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2010: 63.945 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011: 848.013 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 375.733 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.751.330 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 644.874 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 2.958.124 triệu đồng.

- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 15.796 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn nhân sách sang năm 2012: 1.493.104 triệu đồng

- Chi các chương trình MTQG, dự án, nhiệm vụ khác: 1.301.669 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 336.663 triệu đồng.

4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2011:

4.1 Kết dư ngân sách địa phương: 74.924 triệu đồng. Trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 18.409 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 49.527 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 6.988 triệu đồng.

4.2 Xử lý kết dư ngân sách địa phương.

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 9.204 triệu đồng.

- Thu ngân sách tỉnh năm 2012: 9.205 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp huyện năm 2012: 49.527 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp xã năm 2012: 6.988 triệu đồng.

Điều 2. HĐND tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 13/12/2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89