Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm 2010 đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 16/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: K’ Beo
Ngày ban hành: 25/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 16/2009/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ĐĂK NÔNG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Ủy ban dân dân tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 2876/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2009 về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông từ năm 2010 đến năm 2015;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 24/BC-BTD ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông từ năm 2010 đến năm 2015 như sau:

1. Đối tượng: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ:

a) Đào tạo sau đại học:

- Tiến sỹ, chuyên khoa II trong ngành y: Mức hỗ trợ 35 triệu đồng/người/khóa.

- Thạc sỹ, chuyên khoa I trong ngành y: Mức hỗ trợ 25 triệu đồng/người/khóa.

b) Sinh viên Đại học, Cao đẳng: Mức hỗ trợ 350.000đ/người/tháng, cấp 11 tháng/năm. Không thực hiện đối với đối tượng đã quy định tại Thông tư số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009.

c) Học sinh trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề từ trung cấp nghề hệ chính quy trở lên: Mức hỗ trợ 250.000 đ/người/tháng, cấp 11 tháng/năm. Không hỗ trợ cho đối tượng khi học nghề thứ hai.

d) Học sinh phổ thông cấp II, III: Mức hỗ trợ 100.000 đ/người/tháng, cấp 10 tháng/năm. Không thực hiện đối với học sinh học trong các trường phổ thông Dân tộc nội trú.

2.2. Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số khác:

a) Đào tạo sau đại học:

- Tiến sỹ, chuyên khoa II trong ngành y: Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/người/khóa.

- Thạc sỹ, chuyên khoa I trong ngành y: Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/người/khóa.

b) Sinh viên Đại học, Cao đẳng: Mức hỗ trợ 200.000 đ/người/tháng, cấp 11 tháng/năm. Không thực hiện đối với đối tượng đã quy định tại Thông tư số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009.

2.3. Hỗ trợ tiền tàu xe: Áp dụng cho các đối tượng là sinh viên, học sinh được quy định tại mục 2.1 và 2.2 đào tạo tại các cơ sở ngoài tỉnh: Mức hỗ trợ: 150.000 đ/người/năm (trừ học sinh phổ thông).

3. Nghị quyết này không áp dụng đối với các đối tượng học sinh, sinh viên là cán bộ công chức được các cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế cho Nghị quyết số 152/2004/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đăk Nông từ năm 2004 - 2009.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
K’ Beo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông từ năm 2010 đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 13 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.696
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10