Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 2 ban hành

Số hiệu: 16/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Thị Ngọc Sương
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(Ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND-KTXH ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007:

+ Phần thu: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2007: 92.412 triệu đồng đạt 68,55% kế hoạch và bằng 134,48% so với cùng kỳ năm trước.

+ Phần chi: Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007: 52.627 triệu đồng đạt 57,34% kế hoạch.

Điều 2. Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007:

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 61.888 triệu đồng.

+ Tổng chi ngân sách trên địa bàn: 110.994 triệu đồng.

Điều 3. Chấp thuận Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân quận có nhiệm vụ bổ sung ngân sách cho các đơn vị và thực hiện các chức năng theo luật định để sử dụng ngân sách có hiệu quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 2 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202