Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

Số hiệu: 148/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Văn Cường
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 148/2006/NQ-HĐND

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2006,  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007 cho quận Tân Bình;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm định số 141/BC-KTXH ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách quận 2006

Căn cứ Nghị quyết số 102/2005/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2006. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận:

Trong năm 2006, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2006 và đã đạt được những kết quả khả quan. Ước thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên v.v..

Điều 2. Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, như sau

1. Về thu:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 691,200 tỷ đồng; tăng 36,56% so với dự toán năm 2006.

- Tổng thu ngân sách quận: 204,320 tỷ đồng;

- Các nguồn thu gồm:

Thuế công thương nghiệp: 530 tỷ đồng; Thuế trước bạ: 83 tỷ đồng; Thuế thu nhập: 4 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 15 tỷ đồng; Thu tiền thuê đất: 7 tỷ đồng; Thuế nhà đất: 9 tỷ đồng; Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 18 tỷ đồng; Thu phí, lệ phí: 5,2 tỷ đồng; Thu khác: 20 tỷ đồng.

2. Về chi:

Tổng chi ngân sách địa phương: 252,690 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư phát triển: 34,879 tỷ đồng.

+ Chi thường xuyên: 211,883 tỷ đồng.

+ Dự phòng phí: 6,111 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách do Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân quận giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành và 15 phường theo đúng quy định.

Điều 4. Giám sát việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2007

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2007 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi tràh nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144