Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ thành lập Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 14/2007/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Kim Hiếu
Ngày ban hành: 18/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN GÒ V
P
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2007/NQ-

Gò Vấp, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẬN GÒ VẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ điểm q, khoản 1, điều 32 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ điểm b, khoản 1, chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của thủ tướng chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Xét tờ trình của UBND quận Gò Vấp về việc Lập Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp tại tờ trình số: 124 TTr-UBND ngày 13/12/2007 và các góp ý của quý vị đại biểu;

Kỳ họp lần thứ 9 HĐND quận Gò Vấp khóa IX ngày 18/12/2007

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thành lập Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp theo đề xuất của UBND quận để Vận động các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn thu để xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Điều 2: Hội Đồng Nhân Dân quận giao Ủy Ban Nhân Dân quận ra quyết định, ban hành quy chế hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện, vận động, quản lý sử dụng đạt hiệu quả Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp..

Nghị quyết này đã được HĐND quận Gò Vấp khóa IX thông qua tại kỳ họp HĐND quận Gò Vấp lần thứ 9 ngày 18/12/2007./.

 


Nơi nhận:
- TT/HĐND TP;
- UBND TP;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Đại biểu HĐND TP;
- TT/Quận ủy-HĐND-UBND quận;
- Các Ban Đảng Quận ủy;
- UBMTTQ quận;
- Các Ban ngành, đoàn thể đơn vị sự nghiệp của quận;
- 2 ban HĐND;
- Đại biểu HĐND quận;
- TT/HĐND-UBND-UBMTTQ 16 phường;
- VP.HĐND-UBND quận;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiếu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐ thành lập Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.956

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227