Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 13/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Võ Văn Dũng
Ngày ban hành: 10/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015;

Xét Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, như sau:

1. Đối tượng, nội dung chi và mức chi:

TT

Đối tượng và nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

1

Đối tượng và nội dung chi hỗ trợ hoạt động huy động, số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15 đến 60 tuổi đến lớp xóa mù chữ, huy động trẻ trong độ tuổi giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở đang bỏ học hoặc chưa có điều kiện đến trường vào các lớp phổ cập hoặc trở lại nhà trường tiếp tục học; huy động hầu hết trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 để thực hiện phổ cập giáo dục đúng độ tuổi mức độ 2; huy động hầu hết trẻ em 11 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 để thực hiện phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, vận động, tạo điều kiện để hầu hết trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc khuyết tật được đi học hòa nhập

Đồng/học viên

20.000

2

Mức chi thắp sáng đối với lớp phổ cập ban đêm, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập; chi hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện phổ cập (cấp huyện, cấp xã) từ phổ cập mầm non năm tuổi đến phổ cập giáo dục trung học cơ sở

 

 

 

a) Chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm

Tháng

Hóa đơn tiền điện theo thực tế phát sinh

 

b) Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập:

Thực hiện theo định mức hiện hành

Năm học

Văn phòng trường thanh toán thực tế theo hóa đơn

 

c) Chi văn phòng phẩm cho công tác quản lý: Gồm các loại sổ sách theo dõi quá trình học tập: Sổ điểm lớp, học bạ, phục vụ lớp học, các loại biểu bảng phục vụ công tác thống kê, báo cáo,… theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học

Văn phòng trường thanh toán thực tế theo hóa đơn

 

d) Chi hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện phổ cập

 

 

 

- Ban chỉ đạo cấp huyện

Đồng/năm

2.500.000

 

- Ban chỉ đạo cấp xã

Đồng/năm

1.500.000

3

Mức chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục

 

 

a) Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc

 

 

- Đối với cấp tỉnh

Đồng/tháng

100.000

- Đối với cấp huyện

Đồng/tháng

100.000

- Đối với cấp xã

Đồng/tháng

150.000

b) Phụ cấp trách nhiệm các thành viên đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra công tác phổ cập, xóa mù chữ theo quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền

 

 

- Đối với cấp tỉnh

Đồng/ngày

50.000

- Đối với cấp huyện

Đồng/ngày

50.000

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo; hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.769
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70