Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 128/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 128/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 05/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 128/2008/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;
Sau khi xem xét Báo cáo số: 134 /BC-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Lai Châu, và dự thảo nghị quyết về Quyết toán ngân sách Địa phương năm 2007, tại Tờ trình số 1076/TTr-UBND ngày 21/11/2008; Báo cáo thẩm tra số 24/BC-KTNS ngày 29 tháng 11 năm 2008 của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước tại địa phương năm 2007 (không kể nguồn thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương):

a. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

* Tổng số quyết toán thu NSNN trên địa bàn: 152.745.860.488 đồng

- Ngân sách Trung ương hưởng: 5.230.258.302 đồng

- Ngân sách Địa phương hưởng 147.515.602.186 đồng

+ Ngân sách tỉnh hưởng: 69.419.556.485 đồng

+ Ngân sách Huyện, thị hưởng: 75.784.057.784 đồng

+ Ngân sách Xã hưởng: 2.311.987.917 đồng

* Tổng thu ngân sách từ nguồn kết dư năm trước: 148.850.479.731 đồng

- Ngân sách Tỉnh: 118.839.371.474 đồng

- Ngân sách Huyện: 27.184.022.800 đồng

- Ngân sách Xã:  2.827.085.457 đồng

* Thu chuyển nguồn: 199.692.545.630 đồng

- Ngân sách Tỉnh: 194.843.424.630 đồng

- Ngân sách Huyện:  4.849.121.000 đồng

* Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng: 120.000.000.000 đồng

b. Chi Ngân sách Địa phương:

Tổng chi Ngân sách Địa phương: 2.080.706.714.658 đồng

- Chi Đầu tư phát triển: 248.175.978.573 đồng

- Chi Thường xuyên: 847.898.757.990 đồng

- Chi Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 7.794.000.000 đồng

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 190.183.773.839 đồng

- Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác: 389.517.269.144 đồng

- Chi từ nguồn thu để lại theo quy định: 7.457.965.354 đồng

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2007: 389.678.969.758 đồng

+ Ngân sách tỉnh: 362.477.880.350 đồng

+ Ngân sách huyện:  27.201.089.408 đồng

Điều 2. Phê chuẩn số kết dư Ngân sách năm 2007:

Tổng số: 193.832.497.329 đồng

- Kết dư ngân sách Xã:  3.014.699.631 đồng

- Kết dư ngân sách Huyện, Thị xã: 75.546.048.778 đồng

- Kết dư ngân sách Tỉnh:  115.271.748.920 đồng

Điều 3. Giao cho Uỷ ban nhân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, Thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XII, Kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 128/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.392
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.241.26