Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 02 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHẤN ĐẤU TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1291/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1291/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

1. Tập trung cao độ phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2015, góp phần hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2015:

Phấn đấu tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 18,84% so với dự toán trung ương giao (số tuyệt đối tăng 555 tỷ đồng) và tăng 13,67% so với Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh (số tuyệt đối tăng 421 tỷ đồng), trong đó:

- Thu nội địa: 2.630 tỷ đồng, tăng 437 tỷ đồng so với dự toán trung ương giao và tăng 328 tỷ đồng so với Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thuế xuất, nhập khẩu: 870 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng so với dự toán trung ương giao và tăng 93 tỷ đồng so với Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 02/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Sử dụng số tăng thu:

Toàn bộ số tăng thu phần ngân sách địa phương được hưởng được sử dụng để cân đối làm lương tăng theo quy định của Chính phủ; số còn lại tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm và thanh toán nợ đọng, trả nợ ứng trước xây dựng cơ bản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND về phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước ngày 02/07/2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80