Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 12/2001/NQ-HĐ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu-chi ngân sách thanh phố năm 1999 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội khóa XII, Kỳ họp thứ 4, ngày 03-04/01/2001) do Hội đồng nhân dan thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 12/2001/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 04/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 12/2001/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2001 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1999
(HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 4, ngày 03-04/01/2001)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Sửa đổi);
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
Xét báo cáo của UBND thành phố về tổng quyết toán thu - chi ngân sách thành phố năm 1999,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 1999 của thành phố như sau:

I/- SỐ QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH:

1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:     10.984.068.542.618 đồng

2- Tổng thu NSĐP hưởng sau điều tiết:                 2.809.379.111.525 đồng

 3- Tổng nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách

 nhà nước (phí, lệ phí thực hiện ghi thu, ghi chi):   256.582.287.749 đồng

II/- SỐ QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Tổng chi ngân sách địa phương:                         2.271.530.897.939 đồng

III/- KẾT DƯ NGÂN SÁCH:

 Kết dư ngân sách thành phố:                                 231.662.199.033 đồng

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 12/2001/NQ-HĐ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu-chi ngân sách thanh phố năm 1999 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội khóa XII, Kỳ họp thứ 4, ngày 03-04/01/2001) do Hội đồng nhân dan thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240