Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 11/NQ-HĐND 2017 dự toán phân bổ ngân sách địa phương Quảng Ngãi 2018

Số hiệu: 11/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
Ngày ban hành: 09/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 231a/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2018, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 14.913.500 triệu đồng.

a) Thu cân đối NSNN: 14.655.000 triệu đồng, bao gồm:

- Thu nội địa 13.985.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 670.000 triệu đồng.

b) Thu từ vay vốn 155.000 triệu đồng, bao gồm:

Vay để bù đắp bội chi  155.000 triệu đồng;

c) Thu để lại chi 103.500 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương 14.092.186 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 12.199.382 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển 3.046.950 triệu đồng;

- Chi thường xuyên 7.970.082 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.140 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách 240.888 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 940.255 triệu đồng;

- Chi trả lãi vay 67 triệu đồng.

b) Chi các chương trình mục tiêu 1.789.304 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia 478.669 triệu đồng;

- Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án 1.226.524 triệu đồng;

- Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 84.111 triệu đồng.

c) Chi từ nguồn thu để lại 103.500 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 theo các Biểu từ số 01 đến số 14 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.314

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!