Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 104/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lỳ Khai Phà
Ngày ban hành: 11/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2007/NQ–HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 78/2006/NQ- HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA HĐND TỈNH VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG – LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 966/TTr – UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 78/2006/NQ – HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 9 về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 mục 1.3 trong Nghị quyết số 78/2006/NQ – HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 9 về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010. Cụ thể như sau:

1. Đối với công tác phòng dịch bệnh cho gia súc

Hỗ trợ 100% giá mua vắc xin tiêm phòng, vật tư phòng dịch và nhân công phòng dịch cho tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh

2. Đối với công tác chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

- Hỗ trợ 100% giá mua vắc xin chống dịch, vật tư thú y và nhân công dập dịch khi UBND tỉnh có Quyết định công bố dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tại những địa phương có dịch.

- Khi dịch mới bùng phát với quy mô nhỏ ở địa phương, chưa có Quyết định công bố dịch của UBND tỉnh thì UBND các huyện, thị xã căn cứ vào mức hỗ trợ tại Nghị quyết này để tổ chức chống dịch. Kinh phí chống dịch được trích từ nguồn chi sự nghiệp phát triển nông nghiệp đã giao hàng năm cho các địa phương.

Điều 2. Giao UBND tỉnh ra quyết định sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Lỳ Khai Phà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 sửa đổi Nghị quyết 78/2006/NQ–HĐND về chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.722

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!