Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 3 ban hành

Số hiệu: 09/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thân Thị Thư
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 20 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 16 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 3 đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của quận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 3 và ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu cân đối ngân sách quận 3 năm 2007 từ 142,985 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 3) thành 298,420 tỷ đồng, gồm:

- Thu từ các khoản Quận được phân chia theo tỷ lệ % và hưởng 100%: 142,985 tỷ đồng.

- Thu kết dư năm 2006 chuyển sang năm 2007: 133,013 tỷ đồng (trong đó ngân sách phường là 11,871 tỷ đồng).

- Thu chuyển nguồn từ năm 2006 sang: 7,038 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 15,384 tỷ đồng.

Điều 2. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội  dung chi

Theo Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND quận 3

Điều chỉnh lại như sau

Tổng chi ngân sách

Trong đó:

142.985

298.420

 

1. Chi đầu tư phát triển

- Nguồn Thành phố phân cấp cho quận quản lý

- Nguồn vượt thu

- Nguồn 60% tiền thuê nhà SHNN

- Nguồn kết dư ngân sách:

trong đó:

+ Quận

+ Phường

 

32.848

12.419

2.341

1.600

16.488

 

16.151

337

 

2. Chi sự nghiệp kinh tế

trong đó:

- Sự nghiệp kiến thiết thị chính

- Sự nghiệp giao thông

- Sự nghiệp kinh tế khác

15.027

 

25.841

 

20.986

3.145

1.710

 

3. Chi sự nghiệp giáo dục

61.696

65.357

 

4. Chi sự nghiệp đào tạo

3.666

4.166

 

5. Chi sự nghiệp y tế

6.534

9.339

 

6. Chi sự nghiệp văn hóa

1.200

1.200

 

7. Chi sự nghiệp TDTT

1.200

1.300

 

8. Chi sự nghiệp xã hội

6.319

8.016

 

9. Chi quản lý Nhà nước

10.929

12.659

 

10. Chi khối đoàn thể

2.825

3.725

 

11. Chi ANQP và TTATXH

2.000

3.000

 

12. Chi khác

1.838

23.338

 

13. Chi ngân sách phường

25.883

29.388

 

14. Dự phòng phí

3.868

78.243

 

Điều 3. Giao cho:

- Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3 giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX, kỳ họp lần thứ 12 thông qua vào ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 3 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41