Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Bùi Công Bửu
Ngày ban hành: 05/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012 và Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 29/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.780.801.141.963 đồng.

đạt 108% so dự toán Trung ương giao và đạt 105,46% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu nội địa: 3.709.827.599.305 đồng

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 70.973.542.658 đồng.

2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 7.868.522.417.351 đồng.

- Thu trong cân đối ngân sách địa phương: 7.299.975.086.626 đồng

+ Thu ngân sách địa phương hướng theo phân cấp: 3.699.774.937.560 đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.681.325.940.242 đồng.

+ Thu chuyển nguồn ngân sách 2011 sang 2012: 807.010.251.950 đồng.

+ Thu huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN: 120.000.000.000 đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm 2011: 991.863.956.874 đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách địa phương: 568.547.330.725 đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 6.927.537.958.504 đồng.

- Chi trong cân đối ngân sách địa phương: 6.465.997.507.478 đồng.

đạt 142% so dự toán Trung ương giao và đạt 139% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

+ Chi ngân sách cấp tỉnh: 3.593.771.210.411 đồng.

+ Chi ngân sách cấp huyện: 2.282.231.711.598 đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã: 589.994.585.469 đồng.

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 461.540.451.026 đồng.

+ Chi ngân sách cấp tỉnh: 373.662.650.128 đồng.

+ Chi ngân sách cấp huyện: 65.659.559.958 đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã: 22.218.240.940 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2012: 940.984.458.847 đồng.

+ Ngân sách cấp tỉnh: 688.467.165.034 đồng.

+ Ngân sách cấp huyện: 212.058.233.232 đồng.

+ Ngân sách cấp xã: 40.459.060.581 đồng.

(Kèm theo các biểu mẫu về quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công bố công khai Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 theo quy định của pháp luật

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Bộ phận công nghệ - thông tin;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.864

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.183.133