Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Số hiệu: 06/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Thị Ngọc Sương
Ngày ban hành: 11/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 2
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 17/BCTT-KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 với các nội dung như sau:

1. Về thu ngân sách:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2007: 517.802.326.849 đồng.

b) Tổng thu ngân sách địa phương năm 2007: 247.634.935.215 đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách quận: 225.799.742.466 đồng.

- Thu ngân sách phường: 40.333.754.749 đồng.

(Ngân sách quận bổ sung ngân sách phường: 18.498.562.000 đồng)

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương: 186.880.723.456 đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách quận: 159.114.725.270 đồng.

- Chi ngân sách phường:27.765.998.186 đồng.

3. Kết dư ngân sách: 79.252.773.759 đồng.

a) Kết dư ngân sách quận: 66.685.017.196 đồng.

Kết dư ngân sách quận chuyển qua năm 2008 được xác định như sau:

- Những khoản thu chưa chi năm 2007: 10.813.464.000 đồng.

- Kết dư XDCB năm 2007 chuyển sang năm 2008: 23.000.000.000 đồng.

- Bổ sung chi đầu tư phát triển (XDCB) 2008: 23.000.000.000 đồng.

- Chi các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2008: 9.871.553.196 đồng.

b) Kết dư ngân sách phường: 12.567.756.563 đồng.

Kết dư ngân sách phường chuyển sang năm 2008 được xác định là nguồn thu của năm 2008 do Hội đồng nhân dân phường quyết định chi các khoản như sau:

- Những nội dung chi của năm 2007 nhưng chưa chi chuyển sang năm 2008 tiếp tục chi (nếu có).

- Chi cho những nội dung, nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đã giao đầu năm 2008 (dự toán bổ sung ngân sách phường năm 2008 từ nguồn kết dư ngân sách phường).

- Sau khi chi 02 nội dung trên, phần còn lại quy thành 100% và sử dụng như sau:

+ 50% làm nguồn để chi cải cách tiền lương.

+ 50% chi đầu tư phát triển và dự phòng để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ mới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44