Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2006; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và danh mục công trình đầu tư năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

Số hiệu: 05/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Hữu Tâm
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2006/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 21 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006; DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Tờ trình số 8517/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 về dự toán ngân sách năm 2007 và Tờ trình số 8532/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 về danh mục công trình đầu tư năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2006 là 217,365 tỷ đồng, ghi nhận tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 theo báo cáo kèm theo Tờ trình số 8517/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 8.

Điều 2. Phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước nước và chi ngân sách địa phương năm 2007 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:228,446 tỷ đồng

- Thu cân đối ngân sách:211,700 tỷ đồng

- Thu từ các khoản để lại:16,746 tỷ đồng

2. Dự toán chi ngân sách địa phương:182,644 tỷ đồng

- Chi cân đối ngân sách: 159,051 tỷ đồng

Trong đó trích Quỹ thi đua khen thưởng tập trung là 271 triệu đồng. Trang bị xe chuyên dùng cho Trung tâm Văn hóa quận 8.

- Chi cân đối từ nguồn thu để lại:19,170 tỷ đồng

- Chi từ kết dư ngân sách:4,423 tỷ đồng.

3. Chấp thuận các nguyên tắc và phân bổ ngân sách năm 2007 theo báo cáo kèm theo Tờ trình số 8517/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 8. Trong quá trình chấp hành, phấn đấu thực hiện tốt dự toán thu ngân sách năm 2007, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định, huy động và sử dụng đúng mục đích các nguồn lực xã hội, tuân thủ các chế độ và mức phân bổ ngân sách đã được duyệt, thực hiện các mục tiêu trọng tâm đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương; công khai tài chính đúng quy định gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Chấp thuận danh mục công trình đầu tư năm 2007 theo Tờ trình số 8532/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 8. Giao Ủy ban nhân dân quận 8 căn cứ tình hình thực hiện đầu tư năm 2006 và nguồn vốn đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố giao và danh mục này, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư năm 2007.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng chế độ, tiêu chuẩn; thực hiện việc tự kiểm tra tài chính, kế toán, công khai tài chính theo quy định; tập trung kinh phí bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

2. Ủy ban nhân dân quận 8 tiếp nhận dự toán ngân sách năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố giao; tổ chức giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường theo quy định. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có phát sinh khoản thu, chi mới ngoài Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 8 chủ động xử lý điều hành, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất.

3. Chủ đầu tư dự án tăng cường chống lãng phí trong quản lý đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình và giải ngân vốn đầu tư đồng thời tăng cường bảo đảm chất lượng công trình.

4. Giao Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân quận 8 kiểm tra giám sát quá trình thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8, khóa IX, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2006; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và danh mục công trình đầu tư năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238